Cztery produkty z dodatkiem olejków ziołowych stanowią uzupełnienie linii szamponów HERBA FAFI. Aby uzyskać spójność grupy zachowaliśmy ogólną kompozycję, włącznie z elementami graficznymi z opakowań szamponów wspomagających profilaktykę przeciw ektopasożytom. Elementami odróżniającymi produkty wewnątrz linii są główne panele kolorystyczne. Delikatna, pastelową kolorystyka, oraz wizualizacje roślin ilustrujące źródło pochodzenia ekstraktów, dobrze ilustrują ziołowy charakter produktów.

Również w tym przypadku zrezygnowaliśmy z tradycyjnej fotografii przedstawiającej bezpośredniego adresata produktu na rzecz białych linii, które w sposób subtelny i delikatny tworzą rysunek psa, kota czy fretki.


Herba Fafi-szampony ziołowe

Category: Opakowania, Zoologia