MAX to nazwa produktów przeciw ektopasożytom. Dynamiczna, poszarpana, a jednocześnie czytelna w swej formie graficznej specjalnie stworzona typografia, jest dosłowną ilustracją czynności jaką obserwujemy u naszych podopiecznych, kiedy to broniąc się przed pasożytami ranią swoją skórę nadmiernym drapaniem. W ramach rozciągania linii, produkty syntetyczne uzupełniono produktami w skład których wchodzą substancje roślinne. W celuzwizualizowania tego faktu główny człon nazwy uzupełniono określeniem “herba”.


Max

Category: Logo, Zoologia