Płyny MAX, to produkty wspomagające profilaktykę przeciw ektopasożytom. Trzy preparaty w atomizerze, stanowią uzupełnienie dla obecnych na rynku obroży biobójczych z geraniolem.

Dotychczasowe opakowanie zostało zastąpione pojemnikiem o smuklejszych kształtach. Zmiana opakowania, to dobry moment do wprowadzenia zmian w ogólnym wyglądzie etykiet. Zarówno obroże biobójcze, jak i płyny tworzą grupę produktów o leczniczym zastosowaniu.

To co powinno absorbować uwagę przy pierwszym kontakcie z nowym wizerunkiem produktu, to charakterystyczne logo, które odgrywa niebagatelną rolę w budowaniu tożsamości linii.

To co wyróżnia nowe propozycje etykiet płynów MAX, to mocna ekspozycja logo produktu oraz panele kolorystyczne, na których zostały umieszczone główne komunikaty tekstowe. Dominująca biel oraz uporządkowana kompozycja wszystkich komunikatów wyróżnia i ułatwia konsumentowi rozpoznanie produktów linii MAX.


Max-płyny wspomagające

Category: Opakowania, Zoologia